Handelsbetingelser

Flipp udgives af:

Story House Egmont A/S
Strødamvej 46
2100 København Ø
CVR 83131128

Aftalens indgåelse

Når du køber et abonnement på Flipp (også kaldet ”tjenesten”), indgår du aftale med Story House Egmont A/S.

Når du har foretaget et køb, modtager du en kvittering som dokumentation for aftalen på e-mail. På din profilside på flipp.dk kan du til enhver tid se dine kvitteringer, og om dit abonnement er aktivt. Derudover kan du på din profilside printe kvitteringer for alle dine køb.

Forudsætninger for tilgang til Flipp

For at kunne bruge Flipp skal du have en velfungerende internetadgang og en e-mail adresse, og du skal have adgang til en tablet eller en smartphone med enten iOS eller Android styresystem. Du skal samtidig have adgang til et dankort eller et kreditkort til betaling af dit abonnement.  

Du har selv ansvaret for at opdatere dine betalingsoplysninger, hvis dit dankort eller dit kreditkort bliver spærret eller udløber. Det kan du gøre på din profilside på flipp.dk. Manglende opdatering af dine kort-oplysninger vil medføre, at dit abonnement ophører.

Udgifter til internettilgang skal du selv dække, og du bør derfor gøre dig bekendt med, hvilke data-trafikpriser, som er gældende for dig.

Sådan fungerer dit abonnement

Såfremt ikke andet er angivet i forbindelse med oprettelsen af dit abonnement, så er abonnementet på Flipp fortløbende og fornyes automatisk hver måned. I forbindelse med oprettelsen af abonnementet accepterer du således, at Flipp automatisk kan trække penge på dit dankort eller kreditkort, hver gang abonnement fornyes. Dette gælder også ved gratis prøveperiode, hvor dit abonnement automatisk vil blive fornyet med et betalt abonnement efter den gratis prøveperiode. 

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til udløb af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement inden udløb af en gratis prøveperiode. Hvis opsigelse sker under en prøveperiode, så ophører adgang samme dag kl. 23.59.

Kampagnetilbud

Hvis du ikke tidligere har haft et abonnement på Flipp kan du, hvis det tilbydes, benytte dig af et kampagnetilbud, eksempelvis en gratis prøveperiode. Hvis du tidligere har abonneret på Flipp, kan du ikke benytte dig af et kampagnetilbud før tidligst seks måneder efter, at dit seneste abonnement er ophørt. Omgåelse af dette kan medføre krav om betaling og/eller lukning af abonnementet.

Rabat til Story House Egmont A/S kunder

Har du allerede et eller flere abonnementer på blade eller magasiner hos Story House Egmont A/S, så får du Flipp for fast lav pris og selvfølgelig også en gratis prøveperiode - se mere på Flipp.dk. Inden den gratis prøveperiode er udløbet skal du huske at udfylde kunde- og postnummer i Min Konto under punktet Abonnement for at få rabatten. Dette kan også gøres på et senere tidspunkt, men rabatten træder så først i kraft til efterfølgende betalingstermin.

Brug af Flipp

Brug af Flipp må kun ske til privat brug. Brug af tjenesten i kommercielle og offentlige sammenhænge er ikke tilladt.

Du er velkommen til at dele dit abonnement på Flipp med andre medlemmer af den samme husstand, og du kan oprette op til fire individuelle brugere i husstanden på dit abonnement. Oprettelsen og vedligeholdelsen af profiler sker på flipp.dk.

Flipp kan således anvendes samtidig på flere forskellige enheder i form af tablets og smartphones tilhørende husstanden. Hver gang du anvender dit abonnement på Flipp på en ny enhed registreres denne enhed på dit abonnement. Som udgangspunkt kan der maksimalt anvendes fem forskellige enheder. Hvis du har spørgsmål til dette eller problemer med at tage ny enhed i brug, så kontakt Kundeservice. Du kan finde information om Kundeservice under “Kontaktoplysninger” på flipp.dk

Flipp indeholder funktioner, som gør det muligt at foretage en midlertidig lagring af indhold på de forskellige enheder, som dette indhold kan tilgås, når du er offline. Du har adgang til dette indhold, så længe du har et gyldigt abonnement. Det er ikke tilladt at tilegne sig dette indhold via andre mekanismer end dem, som er tilgængelige via tjenesten. Indholdet må således ikke kopieres og/eller gøres tilgængeligt uden for tjenesten.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit køb af abonnement på Flipp i 14 dage.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, Grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Du kan kun bruge din fortrydelsesret, hvis du endnu ikke har taget dit abonnement i brug. I praksis betyder det, at du ikke er påbegyndt læsning af et magasin eller andet indhold og/eller har downloadet et magasin eller andet indhold til din tablet eller din smartphone.

Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du - inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen - i en utvetydig skriftlig erklæring meddele dette til Story House Egmont A/S, Strødamvej 46, 2100 København Ø eller til support@flipp.dk. Du kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

For at sikre en god og hurtig behandling af din henvendelse bedes du oplyse følgende:

- E-mail adresse
- Ordrenummer

Story House Egmont refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Opsigelse

Du kan til enhver tid vælge at opsige dit abonnement til ophør af den periode, som du har betalt for. Du kan også vælge at opsige dit abonnement efter udløb af en gratis prøveperiode.

Opsigelse af abonnementet sker på din profilside på flipp.dk. Her kan du også se, hvornår din nuværende abonnementsperiode udløber. 

Rettidig opsigelse af dit abonnement skal ske senest seks timer inden udløb af din nuværende abonnementsperiode.

Når dit abonnement er opsagt har du ikke længere adgang til Flipp, og du har således ikke adgang til at læse magasiner eller andet indhold, som du tidligere har læst og/eller downloadet.

Ophavsrettigheder

Magasiner og øvrigt indhold i tjenesten tilhører Story House Egmont eller tredjeparter og er kun tilladt til dit eget, private forbrug. Al kopiering, distribution eller anden brug af dette indhold er forbudt uden skriftlig samtykke fra rettighedshaverne til indholdet. Du har som kunde ingen rettigheder til kommerciel brug, salg, videresalg, eksemplarfremstilling, distribution eller promovering af dette indhold. Du har heller ingen rettigheder til brug, som kræver en licens til offentlig fremvisning. Du kan alene bruge indholdet på enheder, som du eller din husstand selv disponerer over til personlig brug. Uautoriseret brug kan indebære brud på gældende lovgivning, og Story House Egmont forbeholder sig ret til at retsforfølge dig for sådanne krænkelser.

TDM-forbehold

Du må ikke anvende nogen form for tekst- og datamining, herunder, men ikke begrænset til, automatiseret høstning, udtrækning eller nogen anden metode til at tilgå eller kopiere tjenestens indhold, og vi tager hermed forbehold for enhver sådan handling i overensstemmelse med ophavsretslovens regler herom. Overtrædelser heraf vil resultere i øjeblikkelig opsigelse af din adgang til tjenesten, og du må desuden påregne at blive mødt med krav om erstatning og fogedforbud.

Ændringer i tjenesten, vilkår og priser

Story House Egmont kan til enhver tid ændre på indholdet af Flipp, herunder tilføje nye magasiner og andet indhold og fjerne magasiner og andet indhold, der tidligere har været tilgængeligt. Ved væsentlige ændringer i indholdet vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.

Story House Egmont kan løbende ændre abonnementspriserne. Prisstigninger vil altid blive varslet via e-mail og vil først træde i kraft for den efterfølgende betalingsperiode på dit abonnement. Aftalen kan således opsiges i henhold til de almindelige opsigelsesregler med udgangen af din nuværende betalingsperiode uden at prisstigningen således slår igennem for dig.

Story House Egmont kan løbende ændre og tilrette Handelsbetingelser for Flipp. Ved væsentlige ændringer vil du modtage en individuel varsling via e-mail. Ved væsentlige ændringer kan aftalen opsiges med 14 dages varsel med virkning fra ændringen træder i kraft.   

Årsager til vilkårsændringer

Prisændringer og andre væsentlige ændringer kan ske som følge af relevante omstændigheder og hændelser, herunder, men ikke begrænset til følgende: (i) den markedsmæssige udvikling (ii) generelle prisændringer i samfundet (iii) forretningsmæssige forhold (iv) ændringer i vores produkter, indhold og services og (v) øgede omkostninger, herunder stigende licensomkostninger eller omkostninger til tjenestens administration.

Fordelsklubben

Så længe du er abonnent på Flipp får du automatisk rabat på shop.fordel.dk.

shop.fordel.dk finder du produkter og events, der udbydes i en begrænset periode og i et begrænset antal. Du logger ind med dit telefonnummer eller kundenummer for at opnå rabatten.

Vi annoncerer for fordelsklubben i Flipp.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger. Du kan ændre i dine ved at benytte profilsiden på flipp.dk.

Tvister

Tvister skal søges løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan komme til enighed, kan tvisten indbringes for passende klageorgan eller afgøres ved danske domstole og efter dansk ret. En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Hvis der ikke kan findes en løsning i samarbejde med Center for Klageløsning, har du mulighed for, at indbringe din klage for Forbrugerklagenævnet, Carl Jacobsens vej 35, 2500 Valby, www.forbrug.dk . EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@flipp.dk

Kontaktoplysninger

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på support@flipp.dk. Du kan også kontakte vores kundeservice alle hverdage mellem kl. 9-15 på telefon 70 20 31 00.